Prehrambena industrija

Većina poslova koje izvodimo na domaćem tržištu vezana je uz prehrambenu industriju.

Vin-projekt je radio na poslovima automatizacije za vodeću domaću tvornicu mlijeka i sokova „Vindija“ i na projektima automatizacije mlinova Draganec, Velika Kopanica i Čakovec. Specijalizirani smo u području vizualizacije i automatizacije silosa, sušara i mješaona stočne hrane.