Brodogradnja

U sektor brodogradnje Vin-projekt se uključio u suradnji sa svjetski poznatim kompanijama u ovom poslovanju (MODEC, WorleyParsons, Wood Group...).

Prvi veliki samostalni projekt bio je sustav automatskog upravljanja ventilacijom i klimatizacijom (HVAC) na brodu za proizvodnju, skladištenje i istovar naftnih derivata namijenjenog za podvodna naftna polja u Angoli (BP Angola).

U suradnji s našim kanadskim partnerom Alscott Air Systems nudimo rješenja za offshore brodove i platforme u Canadi, Rusiji, Ghani, Brasilu, etc. Opseg isporuke varira od MCC-a, pa sve do kontrolnih sustava. Naši djelatnici rade u brodogradilištima diljem svijeta:
- Hyundai Heavy Industries (Korea)
- Jurong Shipyard (Sinapore)
‐ WASCO Energy Shipyard (Indonesia)
- Irving Shipyard (Canada)
- Bull Arm (Canada)
- Davie Shipyard (Canada)
‐ Keppel AmFELS (USA)

Također imamo tehničare i inženjere koji su osposobljeni i certificirani za offshore rad i održavanje.