Obnovljivi izvori energije

Obnovljivim izvorima energije (OIE) smatraju se izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, posebno energija vodotoka, vjetra, neakumulirana Sunčeva energija, biogorivo, biomasa, bioplin, geotermalna energija, energija valova, energija plime i oseke, energija plina iz deponija ili postrojenja za preradu otpadnih voda.

Svjetsko gospodarstvo uglavnom ovisi o energiji iz fosilnih goriva, dok je korištenje obnovljivih izvora energije zanemarivo. Zbog ograničenih količina fosilnih goriva kao i zbog samog očuvanja okoliša moramo se okrenuti korištenju obnovljivih izvora energije. Osim toga, korištenje obnovljivih izvora energije nikada nije bilo jeftinije zbog sve nižih cijena opreme za izgradnju sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije te zbog sve veće uključenosti državnih vlasti za promicanje svijesti ka očuvanju okoliša u svrhu čega nude državne subvencije. Također, Europska komisija je formirala jasne ciljeve za zaustavljanje klimatskih promjena i povećanje energetske konkurentnosti, a u skladu s time članice EU su se obvezale na preobrazbu u isključivo energetsku proizvodnju i industriju s ciljem stvaranja gospodarstva s najnižom mogućom razinom ugljika.